0#
70-9195

IMPRESSUM

Partio GmbH & Co. KG har ansvaret for driften av nettstedet

Personlig ansvarlig fra Partio GmbH &Co. KG: Partex Global GmbH, handelsregisternummer HRB 186168 B, registrert ved Amtsgericht Berlin (Charlottenburg); Administrerende direktør i Partex Global GmbH: Andreas Beraz
Handelsregister: HRA 46240 B
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Merverdiavgiftsnummer: DE281524963
Hovedkontor:
Partio GmbH & Co. KG
Gontardstraße 11
10178 Berlin
Tyskland
Telefonnummer: 0080008000088
E-post: [email protected]
Nettsted: www.autotex.no

AUTODOC SE er tilbyder av produktene og eneste avtalepartner ved kjøp

Styre: Sandra Dax (administrerende direktør), Dmitri Zadorojnij (administrerende direktør)
Leder for bedriftsforsamlingen: Alexey Kletenkov
Handelsregister: HRB 247677 B
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Merverdiavgiftsnummer: DE260634589
Hovedkontor:
AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
Tyskland
Telefonnummer: +47 800 08 000 088
Faks: +49 30 20 84 78 250
Е-post: [email protected]
Nettsted: www.autodoc.co.no

Informasjon om bileggelse av strid på nettet

EU har en nettplattform for bileggelse av strid på nettet, den finnes på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Firmaet vårt vil ikke, og er ikke forpliktet til å ta del i en forbrukermeklingsprosess.

Ansvarsfraskrivelse

Henvisninger og lenker

Ved direkte eller indirekte henvisninger til tredjeparters nettsteder («hyperlinks»), som er utenfor forfatternes ansvarsområde, vil en ansvarforpliktelse bare gjelde i tilfeller forfatteren kjenner til innholdet og har mulighet til å forhindre bruken av det hvis det skulle være lovstridig, og dette med rimelighet kan forventes. Forfatteren erklærer herved uttrykkelig at på det tidspunktet lenkene ble satt inn, var det ikke noe lovstridig innhold å se på nettstedene det ble lenket til. Forfatteren har ingen innflytelse på den aktuelle eller fremtidige utformingen, innholdet eller opphavsretten til de nettstedene det lenkes eller henvises til. Forfatteren tar derfor herved uttrykkelig avstand fra alt innhold på nettstedene det lenkes eller henvises til, som endres etter at lenkene ble opprettet. Dette utsagnet gjelder for alle nettstedene det lenkes eller henvises til fra våre egne tjenester samt for forfatterens innlegg i andres gjestebøker, diskusjonsforum og e-postlister. Det er utelukkende tilbyderen av nettstedet det ble lenket til, som har ansvar for ulovlig, mangelfullt eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som oppstår på grunn av bruk eller mangel på bruk av den tilbudte informasjonen, og ikke parten som henviser til det offentliggjorte innholdet med lenker.

Opphavsrett og varemerkerett

Forfatteren gjøre seg umak for å ta hensyn til opphavsretten for bildefiler, lydfiler, videosekvenser og tekster som brukes, bruke internt fremstilte bildefiler, lydfiler, videosekvenser og tekster eller bildefiler, lydfiler, videosekvenser og tekster som det ikke er knyttet opphavsrett til. For alle varemerkene som nevnes på internettjenesten og eventuelt er beskyttet av tredjeparters opphavsrett eller varemerkerett, gjelder eierens gyldige rettigheter til varemerker og eiendom uinnskrenket. Det kan ikke konkluderes at varemerker ikke er dekket av rettighetene til tredjeparter bare fordi de nevnes ved navn. Opphavsretten for offentliggjort innhold, laget av forfatteren selv, tilhører ene og alene forfatteren av innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å kopiere eller bruke slike bildefiler, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner uten forfatterens uttrykkelige tillatelse.

Gyldigheten til denne ansvarsfraskrivelsen

Denne ansvarsfraskrivelsen anses som en del av internettjenesten som lenket til denne siden. Skulle deler eller formuleringer i denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke fullstendig stemme overens med gjeldende lovverk, blir ikke resten av innholdet i dokumentet påvirket av dette, og forblir gyldig.