0#
95-1839

Informasjon om utøvelse av angrerett

Forbrukere har en lovfestet rett til å kansellere bestillinger av produkter utført på internett i henhold til følgende informasjon.

Angrerett for forbrukere

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen årsak.

Angreperioden utløper 14 dager fra dagen da du mottok det siste produktet, eller en tredjepart bortsett fra fraktselskapet, som du har oppgitt, mottok den.

Hvis du vil utøve angreretten, må du informere oss (AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, telefonnummer: 00800 08 000 088, e-post: [email protected]) om at du vil trekke deg fra avtalen med en entydig erklæring (for eksempel i et brev du sender i posten, eller i en e-post). Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke nødvendig.

Det er nok at du sender oss informasjon om at du vil benytte deg av angreretten før perioden for angrerett er utløpt for å overholde fristen.

Konsekvenser av bruk av angreretten

Dersom du går fra denne avtalen, vil vi betale tilbake alle betalingene vi har mottatt fra deg, inkludert kostnaden for frakt (med unntak av ekstra kostnader i tilfeller der du har valgt en annen type frakt enn den rimeligste standardfrakten vi tilbyr), uten utilbørlige forsinkelser og uansett ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi blir informert om at du har bestemt deg for å gå fra avtalen. Vi betaler deg tilbake til samme betalingsmåte som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, bortsett fra hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke til noe annet, du vil uansett ikke måtte betale noen gebyrer på grunn av en slik tilbakebetaling. Du må selv dekke kostnaden for returen av produktet.

Følgende gjelder for produkter som normalt kan sendes i posten:

Vi kan vente med tilbakebetalingen til vi har mottatt produktene eller du har sendt oss bevis på at produktene er sendt i retur, alt etter hva som skjer først.

Du må sende produktene, eller levere dem personlig til AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Tyskland, uten utilbørlig forsinkelse, og uansett ikke senere enn 14 dager fra dagen du informerte oss om at du ville gå ut av avtalen.

Tidsfristen er overholdt hvis du sender produktene innen perioden på 14 dager er utløpt.

Følgende gjelder for produkter som normalt ikke kan sendes i posten (dvs. reservedeler som ikke passer til å sende i en pakke):

Du må selv dekke kostnaden for returen av produktene. Kostnaden anslås å være fraktkostnaden du betalte i forbindelse med bestillingen pluss 10 euro.
Du er bare ansvarlig for redusert verdi av produktet som oppstår på grunn av håndtering som ikke er nødvendig for å fastsette typen, egenskapene og funksjonen til produktet.

Det følgende gjelder for produkter med ekstra sikkerhetskrav ved transport (batterier):

Vi anbefaler at du følger disse instruksjonene hvis du mottar et produkt med en vedlagt melding om at du må ta vare på emballasjen i tilfelle du må returnere det:

– Ta vare på tappene som brukes til å tette hullene med, slik at det ikke lekker batterivæske.
– Ta vare på emballasjen som beskytter batterihuset mot skader.
– Ta vare på esken med advarselen om at den inneholder farlig gods.

Bruk ny emballasje når du sender produktet tilbake til oss hvis den du mottok fra AUTODOC har blitt skadet. Pass på å bruke en solid eske som tåler støt siden den inneholder farlig gods. Pakk produktet slik at det ikke kan bevege seg inne i esken og ikke kan bli aktivert ved et uhell. Plasser produktet stående i esken og sikre det slik at det ikke kommer i bevegelse inne i esken. Bruk fyllmateriale, som det som kom i pakken fra AUTODOC eller noen aviser, til å tette hulrom mellom esken og produktet.

Skadet farlig gods, som batterier som lekker, kan ikke returneres og må avhendes på et spesialisert gjenvinningsanlegg.

– Slutt på informasjonen om utøvelse av angrerett.

Mal for angrerettskjema>

(Fyll ut og send oss bare dette skjemaet hvis du ønsker å gå ut av avtalen)
– Til: AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, e-post: [email protected]
– Jeg / vi (*) erklærer herved at jeg / vi (*) går ut av min / vår (*) salgskontrakt angående følgende produkt / produkter (*)/ ytelse av følgende tjeneste (*)
– Bestilt (*) / mottatt (*)
– Forbrukerens / forbrukernes navn
– Forbrukerens / forbrukernes adresse
– Underskriften til forbrukeren / forbrukerne (bare i tilfelle skjemaet sendes i papirform)
– Dato
________
*) Slett det som ikke passer

Unntak fra angreretten
Det finnes rettslige unntak fra angreretten, i forbindelse med disse reserver vi retten til å påberope oss følgende: Det er ikke mulig å gå ut av avtaler om levering av produkter som ikke er ferdigprodusert på forhånd, men laget på grunnlag av forbrukerens personlige valg eller avgjørelser.
Angreretten gjelder heller ikke for levering av produkter som på grunn av sin beskaffenhet, etter levering blandes ugjenkallelig med andre produkter.
Videre informerer vi om at du er ansvarlig for redusert verdi av produktet som oppstår på grunn av håndtering som ikke er nødvendig for å fastsette typen, egenskapene og funksjonen til produktet. Det finnes også rettspraksis som viser at monteringen av delen i bilen kan regnes som «ikke nødvendig».